Samenwerking fluitorganisaties

De vier  grote fluitorganisaties in Nederland en Vlaanderen -  NFG, Flutonicon, het Nationaal Fluitconcours en Neflac - willen de krachten meer bundelen waarbij ieder vanuit de eigen identiteit kennis en kunde inbrengt. Waar mogelijk samen optrekken op regionaal niveau en activiteiten combineren. Een eerste concreet resultaat is de gezamenlijke webportal fluit.nu.

Op initiatief van het Nederlands Fluit Genootschap wordt op
13 februari 2016
in Utrecht FL-uitnodiging georganiseerd waar alle 4 organisaties actief zijn. Meer informatie. Emily Beynon geeft tijdens deze dag een workshop voor fluitdocenten 'Fluitorkest in de lespraktijk'. Informatie en inschrijven

Fluitdocenten zijn de ogen en oren in de fluitwereld. Zij weten het beste wat er leeft en omgaat. Om met de organisaties fluitend Nederland zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, gaan wij in gesprek met fluitdocenten over een drietal onderwerpen. Alles begint met de waarom vraag. Waarom spelen mensen dwarsfluit? Waarom kiezen mensen voor het beroep van fluitdocent? Waarom is dwarsfluit zo de moeite waard om je voor in te zetten?

Daarna willen we de positionering van de dwarsfluit in Nederland met elkaar formuleren. Natuurlijk kan je zeggen dat musiceren en muziek voorop staan en dat het instrument ondergeschikt is. Maar wij bevinden ons nu eenmaal in de wereld van de dwarsfluit en dat is op een aantal onderdelen toch iets anders dan bijvoorbeeld viool of piano.
Bij positionering willen we aan 'de dwarsfluit' zodanige unieke eigenschappen verbinden, dat het daarmee een eigen plaats krijgt ten opzichte van andere instrumenten. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 'Het voordeel van een dwarsfluit is, dat je hem overal makkelijk mee naartoe kan nemen. Hij past in een rugzak.' Maar is dit belangrijk?

Dan de vraag: voor wie doen we dit eigenlijk? Wie zijn de afnemers, de 'spelers' in de dwarsfluit-markt? We vinden het belangrijk om deze doelgroepen helder in beeld te krijgen en zodoende ook zicht te krijgen of de evenementen die we organiseren, aansluiten bij de wensen van onze gezamenlijke doelgroep.

Tenslotte de vraag: wat kunnen wij doen? Wat gaan we doen om de positionering inhoud te geven? Op lokaal, regionaal en nationaal niveau? Drie kernwoorden staan centraal: initiatief, samenwerken, delen.

We hebben in het najaar 2015 een serie gesprekken gehad in vier steden in Nederland. Klik hier voor een samenvatting van deze gesprekken.