Periodieke gift

Wilt u Neflac voor langere tijd steunen? Dan is het voor u én voor ons het voordeligste als u dit via een periodieke schenking doet.
Met een periodieke schenking mag u uw schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting, u mag 125% van de gift aftrekken van de belasting (bedrijven zelfs 150%). Bovendien is de onder- en bovengrens van 1 resp. 10% van het in box 1 belastbare gezinsinkomen niet van toepassing. Dat is vooral interessant bij sterk fluctuerende inkomsten en bij mensen die relatief weinig of juist veel geven. Daarnaast geeft u ons zekerheid voor de toekomst.
Uw gift is een periodieke schenking als:

  • u de gift hebt laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met Neflac
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Neflac
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt
  • we mogen als Neflac geen tegenprestatie geven.


Voor een schriftelijke overeenkomst kunt u gebruik maken van de schenkingsovereenkomst van de belastingdienst. U kunt het formulier downloaden van de site van de belastingdienst, klik hier.

Wij prijzen ons gelukkig met Ronald en Marijke Dijkstra, die als eerste voor een periodieke gift aan Neflac kozen!

Kiest u ook voor een periodieke gift aan Neflac? Neem dan contact op met zakelijk leider Suzanne Wolff via info@neflac.nl