docent

Jeroen Bron kreeg zijn eerste fluitlessen op 9-jarige leeftijd. Nadat hij in 1990 zijn VWO-diploma behaalde aan de jong-talent afdeling van het Koninklijk Conservatorium studeerde hij van 1990 tot 1996 voor het diploma "Docerend Musicus" bij Rien de Reede en Thies Roorda.
Daarna studeerde hij bij Emily Beynon en behaalde in 1999 het diploma "Uitvoerend Musicus". Verder volgde hij masterclasses bij o.a. Trevor Wye, William Bennett en Peter Lukas Graf en behaalde in 1995 een eerste prijs tijdens het Internationaal Kuhlau kamermuziekconcours in Duitsland.

Al tijdens zijn studie is Jeroen zich gaan specialiseren in het lesgeven aan jonge getalenteerde fluitisten en sinds 1999 is hij werkzaam als docent fluit op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag op zowel de jong-talent afdeling als de hoofdvakafdeling, o.a. ook gedurende meerdere jaren als assistent van Emily Beynon. Verder verzorgt hij samen met enkele collega's door heel nederland de zogenaamde "fluitdagen" en geeft hij les in zijn eigen lespraktijk, waarbij hij zich vooral richt op het verbeteren van de aansluiting van het reguliere muziekonderwijs op een eventuele hoofdvakstudie.