×

Algemene Voorwaarden


Deelname
Voor toelating tot een cursus moeten deelnemers de hele cursus kunnen bijwonen.

Betalingsvoorwaarden

Dag(deel) cursussen
Betaling van het cursusgeld dient binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te zijn voldaan. 
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

NTK Zomeracademie

Alle fluitisten die inschrijven voor de Zomeracademie in de NTK  worden uitgenodigd voor de Kennismakingsdag. Betaling van het cursusgeld voor de Kennismakingsdag dient binnen 10 dagen na bevestiging van deelname aan de Kennismakingsdag te zijn voldaan.
Na bevestiging van toelating tot de Zomeracademie dient het volledige cursusgeld binnen 10 dagen te zijn voldaan.
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van de Zomeracademie dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

YIP

Het inschrijfgeld voor de Winteracademie (Auditietraining) bedraagt
€ 50 en voor de Zomer Academie € 75. Met de inschrijving verplicht de inschrijver zich om het inschrijfgeld te betalen. Mocht de deelnemer op de reservelijst worden geplaatst en uiteindelijk geen plaats krijgen, dan wordt het inschrijfgeld terug betaald.
Na bevestiging van deelname door Neflac dient het resterende cursusgeld binnen 10 dagen te zijn voldaan.
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van een cursus dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

Bankgegevens
Nederlandse Fluit Academie, Leersum
Triodos Bank, Zeist
rekeningnummer NL86 TRIO 0786 8953 73
 
Annuleringsregeling
Als Neflac een cursus annuleert wordt het volledige cursusgeld terug betaald.

Annulering door de deelnemer
Dag(deel) cursussen

  • bij annuleren tot 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
  • bij annuleren tussen 2 en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

NTK Zomeracademie

  • bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de Zomeracademie is 25% van het cursusgeld verschuldigd.

  • bij annuleren tussen 4 en 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • bij annuleren binnen 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

 YIP

  • bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de betreffende cursus is alleen het  inschrijfgeld verschuldigd.
  • bij annuleren tussen 4 en 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • bij annuleren binnen 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.


Aansprakelijkheid 
Voor de deelnemers wordt door de organisatie geen verzekering afgesloten. De deelnemer dient hier zelf voor te zorgen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aan de deelnemer overkomen ziekte of ongevallen, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld van de stichting.

Geschillen
Als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen de deelnemer en de Nederlandse Fluit Academie, treedt het bestuur van de stichting Nederlandse Fluit Academie met de betreffende persoon (of de ouders) in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien dan neemt het bestuur een bindende beslissing, tenzij uiterlijk een maand nadat het overleg is gestaakt het geschil aan een bevoegde rechter is voorgelegd.

Verantwoordelijkheid
De organisatie realiseert zich dat zij ook minderjarigen onder haar hoede heeft. Daarom zijn er een aantal regels opgesteld. Alleen vanaf 18 jaar mag met mate alcohol gedronken worden. Drugs zijn niet toegestaan, ook geen softdrugs. Roken is alleen buiten toegestaan. Er wordt ongemengd geslapen. We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, zal hij/zij van verdere deelname worden uitgesloten en op eigen kosten naar huis reizen. De organisatie zal er alles aan doen om te voorkomen dat zich uitzonderlijke situaties voordoen.

Begeleiding
Voor de ouders: wanneer uw kind bij ons een cursus volgt, wilt u er zeker van zijn dat hij of zij perfect begeleid wordt. Ook als uw kind wat extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld door een dieet, medicatie of een bijzondere situatie thuis. Laat u ons dat vooraf a.u.b. weten.

Bereikbaar
Tijdens de Zomeracademie (en voor YIP ook de Winteracademie) is de organisatie 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen. In de bevestigingsbrief aan de deelnemers zullen de telefoonnummers bekend gemaakt worden.
Wij vragen ook aan de deelnemers om ons een contactpersoon en telefoonnummer te geven voor het geval er iets met een deelnemer gebeurt.

Privacy Persoonsgegevens

Wij slaan de gegevens die je via inschrijfformulieren of e-mail aan ons verstrekt op in onze database. We bewaren de gegevens tot wij een verzoek van jou ontvangen om de gegevens te verwijderen. We gebruiken de gegevens alleen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om eventueel met je te communiceren over die activiteiten. Om de gegevens die wij van jou bewaard hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen, kun je mailen naar info@neflac.nl.

Wij sturen een deelnemerslijst met woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer naar alle deelnemers van de betreffende activiteit. Als je dit niet op prijs stelt, laat het ons dan weten.


Sluit

Inschrijfformulier YIP ZA 2018

Thank you very much for your registration for the Summer Academy 22-28 July 2018. We will send you a confirmation and more details within a few days. Check your Spam folder if you didn't receive our mail within a few days!
Best wishes,
the Neflac team
m f
Name and mobile for emergency during the course (should something happen to you during the course, we want to call somebody!)

Upload a picture of yourself (Only for internal use Neflac)
Highest level of education:
Which year have you graduated or which year are you in?
Experience on piccolo Own piccolo
Experience on alto      Own alto
Experience on bass    Own bass
Repertoire

On the afternoon of the first day of the Neflac Summer Academy, we have a presentation concert where all the participants play for one another. Please be prepared to play for about 8 minutes. It can be a couple of movements from a sonata or another piece with piano, or a solo piece - or a combination. (please note, there is unfortunately no time to rehearse)

As well as this being a "live" introduction to you and your playing, we will also be choosing a couple of you to play a solo spot in the final concert. Do you already have an idea of which piece you would like to play?
Do you know what repertoire you would like to cover in the lessons and masterclasses during the course? (orchestral audition repertoire is fine)
(please note: these choices are just an indication - you may change your choice up to one month before the start of the course!)
Dietary requests (vegetarian etc.):
Upload here:
- CV (including teachers, musical training, experience etc.)
- Letter of motivation (a few lines about why you choose this particular course and what you hope to learn)
Please send a recording (e.g. MP3) or link to recording (e.g. Youtube) separately to info@neflac.nl
I hereby give my permission for any photographs/videos of me taken during the Neflac course to be used by Neflac for future publicity purposes.
Agree