×

Algemene Voorwaarden


Deelname
Voor toelating tot een cursus moeten deelnemers de hele cursus kunnen bijwonen.

Betalingsvoorwaarden

Dag(deel) cursussen
Betaling van het cursusgeld dient binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te zijn voldaan. 
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

NTK Zomeracademie

Alle fluitisten die inschrijven voor de Zomeracademie in de NTK  worden uitgenodigd voor de Kennismakingsdag. Betaling van het cursusgeld voor de Kennismakingsdag dient binnen 10 dagen na bevestiging van deelname aan de Kennismakingsdag te zijn voldaan.
Na bevestiging van toelating tot de Zomeracademie dient het volledige cursusgeld binnen 10 dagen te zijn voldaan.
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van de Zomeracademie dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

YIP

Het inschrijfgeld voor de Winteracademie (Auditietraining) bedraagt
€ 50 en voor de Zomer Academie € 75. Met de inschrijving verplicht de inschrijver zich om het inschrijfgeld te betalen. Mocht de deelnemer op de reservelijst worden geplaatst en uiteindelijk geen plaats krijgen, dan wordt het inschrijfgeld terug betaald.
Na bevestiging van deelname door Neflac dient het resterende cursusgeld binnen 10 dagen te zijn voldaan.
Bij inschrijving minder dan 10 dagen voor aanvang van een cursus dient het volledige cursusgeld per ommegaande te worden voldaan.

Bankgegevens
Nederlandse Fluit Academie, Leersum
Triodos Bank, Zeist
rekeningnummer NL86 TRIO 0786 8953 73
 
Annuleringsregeling
Als Neflac een cursus annuleert wordt het volledige cursusgeld terug betaald.

Annulering door de deelnemer
Dag(deel) cursussen

  • bij annuleren tot 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
  • bij annuleren tussen 2 en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

NTK Zomeracademie

  • bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de Zomeracademie is 25% van het cursusgeld verschuldigd.

  • bij annuleren tussen 4 en 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • bij annuleren binnen 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

 YIP

  • bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de betreffende cursus is alleen het  inschrijfgeld verschuldigd.
  • bij annuleren tussen 4 en 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • bij annuleren binnen 2 weken voor de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.


Aansprakelijkheid 
Voor de deelnemers wordt door de organisatie geen verzekering afgesloten. De deelnemer dient hier zelf voor te zorgen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aan de deelnemer overkomen ziekte of ongevallen, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld van de stichting.

Geschillen
Als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen de deelnemer en de Nederlandse Fluit Academie, treedt het bestuur van de stichting Nederlandse Fluit Academie met de betreffende persoon (of de ouders) in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien dan neemt het bestuur een bindende beslissing, tenzij uiterlijk een maand nadat het overleg is gestaakt het geschil aan een bevoegde rechter is voorgelegd.

Verantwoordelijkheid
De organisatie realiseert zich dat zij ook minderjarigen onder haar hoede heeft. Daarom zijn er een aantal regels opgesteld. Alleen vanaf 18 jaar mag met mate alcohol gedronken worden. Drugs zijn niet toegestaan, ook geen softdrugs. Roken is alleen buiten toegestaan. Er wordt ongemengd geslapen. We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, zal hij/zij van verdere deelname worden uitgesloten en op eigen kosten naar huis reizen. De organisatie zal er alles aan doen om te voorkomen dat zich uitzonderlijke situaties voordoen.

Begeleiding
Voor de ouders: wanneer uw kind bij ons een cursus volgt, wilt u er zeker van zijn dat hij of zij perfect begeleid wordt. Ook als uw kind wat extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld door een dieet, medicatie of een bijzondere situatie thuis. Laat u ons dat vooraf a.u.b. weten.

Bereikbaar
Tijdens de Zomeracademie (en voor YIP ook de Winteracademie) is de organisatie 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen. In de bevestigingsbrief aan de deelnemers zullen de telefoonnummers bekend gemaakt worden.
Wij vragen ook aan de deelnemers om ons een contactpersoon en telefoonnummer te geven voor het geval er iets met een deelnemer gebeurt.

Privacy Persoonsgegevens

Wij slaan de gegevens die je via inschrijfformulieren of e-mail aan ons verstrekt op in onze database. We bewaren de gegevens tot wij een verzoek van jou ontvangen om de gegevens te verwijderen. We gebruiken de gegevens alleen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om eventueel met je te communiceren over die activiteiten. Om de gegevens die wij van jou bewaard hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen, kun je mailen naar info@neflac.nl.

Wij sturen een deelnemerslijst met woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer naar alle deelnemers van de betreffende activiteit. Als je dit niet op prijs stelt, laat het ons dan weten.


Sluit

Inschrijfformulier NTK ZA 2018

Hartelijk dank voor je inschrijving voor de Zomeracademie 2018. Je ontvangt binnen een paar dagen een mail met bevestiging van inschrijving en nadere informatie.
Kijk in je SPAM-folder als je geen mail van ons ontvangen hebt.
Vriendelijke groet, het Neflac team
m v
Upload hier een foto van jezelf (Alleen voor intern gebruik Neflac)
Ervaring
Al eerder aan Neflac cursus meegedaan?
ja nee
Zo ja, welke:
Dieetwensen (vegetarisch, glutenvrij, etc.)
Ik geef toestemming voor gebruik van foto's en video's waar ik in beeld ben.
Mail de volgende documenten naar info@neflac.nl:
- je motivatie voor de Zomeracademie
- een aanbevelingsbrief van je fluitdocent
Akkoord met voorwaarden
Akkoord