Docenten

Zonder jou, fluitdocent, is er geen bloeiend fluitleven in Nederland. Neflac draagt hier op een eigen manier een steentje aan bij. Wij kunnen dit onmogelijk doen zonder jou, maar wij kunnen ons voorstellen dat je niet precies weet wat wij doen en voor wie. Als je door de website bladert krijg je een aardig beeld, maar het blijft op afstand.

Daarom organiseren wij voor fluitdocenten 2 keer per jaar een eigen cursus. Bij de Lente-academie onder leiding van Emily Beynon ligt het accent op samenspel, uitwisseling tussen docenten en dialoog met ouders over het effectief ondersteunen van hun kind bij muziek maken. Bij de Turbo-academie onder leiding van de vaste Neflac docenten Emily Beynon, Jeroen Bron en Wieke Karsten ligt het accent meer op de eigen ontwikkeling en ervaringen die toepasbaar zijn in de eigen lespraktijk.

Deelnemers aan Neflac activiteiten komen veelal via hun docent. Mooi!
Hoe meer docenten ons kennen, hoe groter de groep Neflac-ers wordt. En dat is goed voor een actief fluitleven in Nederland. Wij staan open voor al je en suggesties. Neem hiertoe contact met ons op via info@neflac.nl

Wij krijgen nogal eens vragen over het niveau van met name de NTK. We hebben een repertoirelijst samengesteld, die je een idee geeft over het niveau van de NTK. Let wel, deze lijst is een suggestie en dient uitsluitend ter inspiratie!