Neflac algemeen

De Nederlandse Fluit Academie (Neflac), een initiatief van Emily Beynon en Suzanne Wolff, bestaat sinds 2009. Neflac heeft de volgende doelstellingen:

Primair

  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van enthousiaste en talentvolle Nederlandse fluitleerlingen (9-18 jaar) met o.a. het doel dat het aantal Nederlandse fluitisten in de vakopleiding fluit aan het conservatorium de komende jaren toeneemt.
  • Jonge professionele fluitisten (internationaal) de mogelijkheid bieden tot verbreding en verdieping van hun vaardigheden, zowel op technisch en muzikaal gebied als ook op andere gebieden die van belang zijn voor een musicus.
Secundair
  • Een inspiratiebron zijn voor fluitisten, zowel amateurs als professionals, en fluitdocenten.
  • Een cultuur van fluitorkesten en –ensembles creëren in Nederland, waarin samenspelen de motivatie geeft en luisteren de inspiratie
  • Het Nederlandse publiek ‘meenemen’ in fluitmuziek en daarmee een volgende generatie warm maken voor dit instrument.
Kernwoorden
inspireren, motiveren, stimuleren, ontwikkelen, kwaliteit, plezier

Om haar doelen te verwezenlijken organiseert Neflac kwalitatief hoogwaardige cursussen en concerten (programma). De Neflac cursussen kenmerken zich door hard werken in een bijzondere sfeer. Verbeteren van het fluitspel is minstens even belangrijk als het plezier in het instrument en met elkaar.

Jaarlijks luisteren  zo'n 2.000 mensen naar de Neflac concerten, o.a. die van het in 2011 opgerichte Neflac Ensemble. Hiermee laten we het publiek kennismaken met - en genieten van - fluitmuziek in al haar diversiteit. Daarnaast maken we fluit repertoire beschikbaar voor ensembles en fluitorkesten. Via Facebook is Neflac een inspiratiebron voor +/- 5.000 fluitisten in binnen- en buitenland!

Collega's

Collega organisaties staan sinds de oprichting voor 100% achter de Nederlandse Fluit Academie. We werken goed samen en steunen elkaar waar mogelijk.

  • Nederlands Fluit Genootschap
  • Stichting Nationaal Fluitconcours
  • Stichting Flutonicon
  • Prinses Christina concours

Klik hier voor de jaarrekening 2014, het verslag 2013 en het jaarplan 2015.