'Neflac is one of those organisations that keep the world turning. It gives such unbelievable opportunities to young musicians and builds musical and personal memories that they will never forget. I am fortunate enough to be involved with quite a few youth based projects around the world, but Neflac stands out as such a positive experience for all involved. The students professionalism, dedication, intensity and sheer joy of playing music was totally infectious and I thoroughly enjoyed every second of working with them all.' - Dominic Seldis


De Nederlandse Fluit Academie (Neflac), een initiatief van Emily Beynon en Suzanne Wolff, bestaat sinds 2009.


Missie

EEN LEVENDIGE FLUITCOMMUNITY IN NEDERLAND!
Verbinding via muzikale ontwikkeling en culturele samenwerking.


Visie

Een samenleving zonder muziek is ondenkbaar. Sterker nog: muziek is door de eeuwen heen overal aanwezig in ons dagelijks leven en dat heeft zijn redenen. Muziek verrijkt, vertelt het verhaal van verschillende culturen, verbindt, is goed voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, stimuleert de creativiteit en is bovenal leuk om te doen en om naar te luisteren. Muziek zet van alles in beweging!

Dat vanzelfsprekende wordt lang niet altijd erkend. Muziek wordt te vaak aan de buitenkant van de samenleving gepositioneerd. Als iets extra's.
Neflac wil de dwarsfluit een volwaardige plek in de Nederlandse samenleving geven door de eigen, onderscheidende identiteit en uitstraling van het instrument te promoten en zoveel mogelijk mensen (van alle leeftijden) met dwarsfluit in aanraking te laten komen.
Om bovenstaande te bereiken is het eerst en vooral belangrijk om de fluitsector wakker te schudden, en samen de schouders eronder te zetten om fluitspelen en luisteren naar het brede spectrum van fluitmuziek boeiender en interessanter te maken. Met als resultaat dat kinderen/jongeren graag fluit (gaan) spelen en hun talent ontwikkelen, conservatoria een evenwichtige mix zijn van Nederlandse en buitenlandse studenten, fluitdocenten bloeiende lespraktijken hebben, overal fluitorkesten en -ensembles actief zijn, het publiek geniet van concerten met dwarsfluit in de hoofdrol en... in de toekomst in het Koninklijk Concertgebouworkest weer Nederlandse fluitisten meespelen!

Neflac heeft de volgende doelstellingen:
Primair
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van enthousiaste en talentvolle Nederlandse fluitleerlingen (9-18 jaar) met o.a. het doel dat het aantal Nederlandse fluitisten in de vakopleiding fluit aan het conservatorium de komende jaren toeneemt
  • Jonge professionele fluitisten (internationaal) de mogelijkheid bieden tot verbreding en verdieping van hun vaardigheden, zowel op technisch en muzikaal gebied als ook op andere gebieden die van belang zijn voor een musicus
  • Fluitdocenten ondersteunen in de lespraktijk.
Secundair
  • Een inspiratiebron zijn voor fluitisten, zowel amateurs als professionals, en fluitdocenten
  • Een cultuur van fluitorkesten en -ensembles creëren in Nederland, waarin samenspelen de motivatie geeft en luisteren de inspiratie
  • Het Nederlandse publiek 'meenemen' in fluitmuziek en daarmee een volgende generatie warm maken voor dit instrument
  • Dwarsfluit positioneren als eigentijds en veelzijdig instrument voor iedereen die muziek wil maken.
Kernwoorden
inspireren, motiveren, stimuleren, ontwikkelen, kwaliteit, plezier

Om haar doelen te verwezenlijken organiseert Neflac kwalitatief hoogwaardige cursussen en concerten voor 150 deelnemers. (programma). De Neflac cursussen kenmerken zich door hard werken in een bijzondere sfeer, waarbij verbeteren van het fluitspel minstens even belangrijk is als het plezier in het instrument en met elkaar.

Jaarlijks luisteren zo'n 2.500 mensen naar de Neflac Zomerconcerten, de concerten van het in 2011 opgerichte Neflac Ensemble en die van het in 2015 door Neflac geïnitieerde fluitsextet 6Sense. Hiermee laten we het publiek kennismaken met - en genieten van - fluitmuziek in al haar diversiteit en alle instrumenten in de dwarsfluitfamilie van piccolo t/m contrabasfluit. Daarnaast geven we, in samenwerking met Fluitnoten.nl de Neflac Flute Series uit voor fluitensembles en -orkesten. Via Facebook is Neflac een inspiratiebron voor >6.000 fluitisten in binnen- en buitenland! Vanaf 2017 spreiden we onze vleugels ook uit naar doelgroepen die niet automatisch toegang hebben tot muziek, een instrument of een concert. Denk aan mensen die nog niet zo lang in Nederland verblijven, mensen met een beperking, ouderen...etc.

En Neflac doet meer....! In 2016 is bijvoorbeeld op initiatief van artistiek leider Emily Beynon door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds een contrabasfluit aangeschaft die door alle professionele fluitisten in Nederland geleend kan worden. Neflac heeft zelf meerdere alt- en basfluiten voor bruikleen.

Collega's

Collega organisaties staan sinds de oprichting voor 100% achter de Nederlandse Fluit Academie. We werken goed samen en steunen elkaar waar mogelijk. Begin 2015 hebben we onze samenwerking met de drie andere grote fluitorganisaties in Nederland en Vlaanderen - NFG, Flutonicon en het Nationaal Fluitconcours - verder geïntensiveerd. Meer informatie.


Zie hierbij de jaarrekening 2016, organisatieplan 2017-2019, verslag Winteracademie 2018, verslag Turbo-academie 2017, Verslag Art Root Collective ZomeracademieVerslag Zomeracademie 2018.